Καλα τα λες. Έτσι είναι η ζωή του φριλανσερ, μια περιπέτεια :D Πέρα από την πλάκα όμως λες και κάτι πολύ ουσιαστικό, που έχει να κάνει με το personal και professional development. Και που για έναν φριλανσερ είναι έννοιες πολύ στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους και που πρέπει με κάποιον τρόπο να φροντίζει να τις ενσωματώνει στην πορεία του, no matter what. Ωραίος! 👍

Strategic designer, digital transformation trainer.

Strategic designer, digital transformation trainer.